Echo. 2003. Olej na plátne, 75 x 75 cm
Milan Tvrdoň, Teplická 1, 831 02 Bratislava, Slovakia, Mobil: 0907 167 545, e-mail: milan.tvrdon@gmail.com