Prostredníctvom tohoto formulára
ma môžete kontaktovať.

 Meno
 Email
 
Prosíme, skontrolujte si zadané údaje !!!
Milan Tvrdoň, Teplická 1, 831 02 Bratislava, Slovakia, Mobil: 0907 167 545, e-mail: milan.tvrdon@gmail.com